Door op 17 februari 2016

Column Stad Buren over vluchtelingen

Vluchtelingen in Buren?

In 2015 kwamen er 58.000 vluchtelingen naar Nederland. Door de grote instroom krijgen alle gemeenten in Nederland hiermee te maken. De gemeente Buren heeft enkele weken geleden aangegeven samen met het COA te onderzoeken of, en zo ja welke mogelijkheden er in Buren zijn om vluchtelingen op te vangen. Uitgangspunt is dat de eventuele opvang past bij de schaal van onze gemeente. De PvdA Buren is van mening dat alle gemeenten in Nederland een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om vluchtelingenopvang, dus ook onze gemeente. We kunnen niet zomaar wegkijken. Wij vinden het goed dat de gemeente hierover direct en open communiceert. Dat is immers in andere gemeenten niet altijd het geval geweest.

Hoewel het onderzoek nog in gang is, is het wel belangrijk om alvast na te denken over hoe het verder gaat als het COA aangeeft dat er in Buren een geschikte locatie is. De gemeente heeft aangegeven de tijd te gaan nemen om te spreken met inwoners. Informatieverstrekking en inspraak zijn wat ons betreft basisvoorwaarden voor het nemen van een zorgvuldig besluit – voor of tegen -. Het is immers onze eerste verantwoordelijkheid om het belang van de inwoners van Buren te vertegenwoordigen. We zullen dan ook uw vragen beantwoorden en uw zorgen serieus nemen en waar mogelijk wegnemen, door samen te zoeken naar de beste manier om vluchtelingen in Buren welkom te heten en een veilige plek te bieden.