Door op 21 maart 2016

Coalitieakkoord ‘Samen kom je verder!’

Na een lange periode van onderhandelen heeft de gemeente Buren een nieuwe bestuurscoalitie. Samen met de VVD en PCG zijn we tot het akkoord ‘Samen kom je verder!’ gekomen, met als thema meepraten, meedenken, meedoen. De kandidaat wethouders zijn: Sietske Klein-de Jong (VVD), Annie Benschop (PvdA) en Henk de Ronde (PCG).  Op 7 april worden de wethouders benoemd en het nieuwe college gevormd. Tijdens de ALV op 31 maart as. staat het akkoord ‘Samen kom je verder!’ centraal.

Nieuwsgierig naar het coalitieakkoord? Klik hier.