Door op 20 augustus 2014

Brandmail A15 naar Den Haag

Na opnieuw twee dodelijke slachtoffers heeft de fractie van PvdA Buren vandaag met een brandmail aan Attje Kuiken, woordvoerder Infrastructuur van de PvdA Tweede Kamerfractie, opnieuw aandacht gevraagd voor uitblijvende maatregelen op de snelweg A15.

Eerder werd, op vragen van Kuiken, door de minister toegezegd dat op korte termijn tot veiligheidsmaatregelen zou worden gekomen.

 

De A15 behoort tot een van de belangrijkste oost-west verbindingen van Nederland en behoort tegelijkertijd tot de snelwegen met de meeste stremmingen, vertragingen/files en ongevallen.

De fractie van de PvdA Buren vindt dat de individuele gemeenten in het Rivierengebied, de regio Rivierenland, maar ook de provincie Gelderland nu gezamenlijk maximaal moeten inzetten op maatregelen op de kortst mogelijke termijn.