Door Arthur Warmer op 27 september 2012

Bouwplannen Ravenswaaij: afspraak is afspraak

Op de agenda van de gemeenteraad die afgelopen dinsdag plaatsvond, stond het voorstel om een verklaring van geen bedenken af te geven. Bij het afgeven van deze verklaring worden de bouwplannen voor Ravenswaaij gewijzigd. In plaats van de 4 benedenwoningen, 4 bovenwoningen en een grondgebonden woning worden er zes eensgezinswoningen worden gebouwd.

De Partij van de Arbeid heeft wel degelijk bedenkingen en is tegen de verandering van deze plannen. Destijds is veel gesproken met de inwoners en dorpsraad van Ravenswaaij. Uit die gesprekken bleek dat juist behoefte is aan betaalbare woningen voor starters en senioren. Deze woningen ontbreken nu. Met hen is op dat moment afgesproken om dit dan ook te gaan bouwen.

Daarnaast laat het woningmarktonderzoek zien dat er juist veel behoefte is aan woningen voor senioren en starters. Betaalbare woningen. Het onderzoek toont ook aan, dat er op dit moment voldoende eengezinswoningen zijn. Dat betekent dat alleen het oorspronkelijke plan aansluit bij de wensen van de inwoners van Ravenswaaij.

Door het oorspronkelijk plan te wijzigen, en te kiezen voor 6 eengezinswoningen, gaat de gemeenteraad voorbij aan de wensen en behoeften van onze eigen inwoners. Terwijl er al lange tijd niet is gebouwd in Ravenswaaij en de behoefte aan betaalbare woningen voor senioren en starters steeds meer toeneemt, vanwege vergrijzing en stagnatie van de woningmarkt. Het baart ons zorgen dat de woningen in het nieuwe plan duurder zullen uitkomen. Juist in deze tijd moeten de gemeenteraad verantwoordelijkheid nemen en betrouwbaar zijn. Daarom heeft de Partij van de Arbeid vastgehouden aan het oorspronkelijke plan en tegen het voorstel van het college gestemd.

De Partij van de Arbeid vindt dat we onze afspraken nakomen en moeten zorgen voor betaalbare woningen die aansluiten bij de huidige vraag van onze eigen inwoners.