Door op 23 januari 2013

Bibliotheekservicepunten

Tijdens de raadsvergadering van 22 januari jl. steunde een grote meerderheid van de raad van Buren het voorstel van de PvdA om een structureel en integraal beleid te ontwikkelen als het gaat om leesstimulering.

Te beginnen met een bibliotheekservicepunt in het Kulturhus Lienden, als pilot tot 2016. Met als doel dit na 2016 ook in de drie andere hoofdkernen te realiseren.

Hier leest u het betoog van Maaike Baggerman:

Voor de PvdA is een voorziening als de bibliotheek van groot belang. Het is een plek waar kennis wordt opgedaan, waar mensen elkaar ontmoeten en de plek waar kinderen de wereld van boeken ontdekken. Op het moment dat de meerderheid van de raad de toekomstbestendige begroting aannam, werd de subsidie sterk teruggebracht. Vanavond besluiten we met elkaar hoe we dit resterende bedrag gaan inzetten.

In het voorstel wordt geschreven over boeken op scholen & consultatiebureaus en bezorging van boeken bij ouderen. Het voorstel heeft betrekking tot 2016, maar verder dan dat wordt niet gekeken. De PvdA mist in dit voorstel een visie gericht op de toekomst. Door nieuwe ontwikkelingen, zoals digitalisering en het bedrag dat vrijkomt ivm de precariorechten, zien wij juist kansen. Wij hebben met elkaar goed nagedacht over de mogelijkheden. Waarbij wij vooral ook kijken naar de toekomst.

In veel gemeenten worden servicepunten ingericht. Een servicepunt is een kleinschalige voorziening waar mensen boeken kunnen lenen en elkaar kunnen ontmoeten. Een aantal van onze raadsleden is op bezoek geweest in Dreumel. En heeft kunnen zien hoe succesvol dat servicepunt is. Ook in Opheusden is onlangs een servicepunt geopend. Omdat servicepunten worden ingericht als een multifunctionele ontmoetingsplek, past dit goed bij de functie van een Kulturhus. In Lienden wordt op dit moment een Kulturhus gebouwd.

Onze fractie ziet dit als een kans. Wij stellen daarom voor om de periode tot 2016 te gebruiken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, door middel van een pilot: het inrichten van een servicepunt in het nieuwe Kulturhus van Lienden.
Ik las laatst een blog van iemand uit Overasselt. Zij beschrijft wat voor haar de waarde is van een servicepunt. Ik wil dit graag met jullie delen en zal een paar zinnen voorlezen:

“Toen ik vorig jaar de bibliotheek voor het eerst bezocht, was ik stiekem gelijk verkocht. Niet omdat het er zo supermooi is. Niet omdat de collectie er zo uitgebreid is. Niet omdat de bibliotheek van de toekomst er zichtbaar is. Nee, dat allemaal niet. Maar wat ik er direct proefde was een sfeer van geborgenheid. De rust van een lokale gemeenschap. De ontmoetingsplaats van en voor dorpelingen. De culturele speelplaats voor de kinderen van het dorp, die er met regelmatig ook klassikaal langskomen. En bovenal zit ik daar om ‘gewoon’ even onderdeel te zijn van de lokale gemeenschap. Om te horen wat er speelt. Om er een praatje te maken.”

Een grote kans voor het Kulturhus Lienden, waar bewoners én inwoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Dit servicepunt vervangt , wat de fractie van de PvdA betreft, de boeken bij de consultatiebureaus in Eck en Wiel en Lienden.  Dat zelden open is, namelijk een uur per week. Deze pilot kan worden gedekt met het resterende deel van de subsidiegelden. Het eventuele verschil kan worden bijgepast uit de voorziening maatschappelijke voorzieningen, zonder verplichtingen na 2016. Zodat op dat moment de pilot kan worden geëvalueerd, en bepaald of servicepunten geschikt zijn voor het toekomstige én integrale beleid. Wanneer dit servicepunt succesvol is, kunnen we de mogelijkheden bekijken om ook in andere kernen te starten. Bijvoorbeeld in Beusichem en Maurik.

Als raad van de gemeente Buren moeten we niet vergeten dat laaggeletterdheid en een laag opleidingsniveau in onze gemeente nog steeds aanwezig is. Wij moeten met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een goede bibliotheek voorziening. Aantrekkelijk voor onze inwoners, zodat deze zorg structureel wordt teruggedrongen.