Door op 25 juni 2015

Betrokken en standvastig

Beschouwing bij het overlijden van Ton van der Does

Verandering en vernieuwing. Ton van der Does was altijd gericht op de toekomst. Met visie en grote overtuiging stond hij aan de wortel van de sociaal-democratie. Op 9 juni jl. overleed hij in Erichem waar hij na zijn werkzame leven met Anne was neergestreken. 

Vanaf het moment dat Ton zich in onze gemeente vestigde toonde hij zich betrokken. Met zijn achtergrond als ‘energie-ingenieur’ voelde hij zich vooral in woord en daad betrokken bij onderwerpen van de lokale milieu- en duurzaamheidsagenda. Met een korte lijn naar de raadsfractie stelde hij zijn expertise beschikbaar in de discussies rond de slibstort in de Ingense Waarden, het koesteren van de Marspolder en de taakstelling van de gemeente Buren bij de opwekking van duurzame energie. Het plaatsen van een viertal windmolens in de gemeente Buren was voor Ton een ‘bijna revolutionaire’ doorbraak in de doorgaans behoudende Betuwe. Snel na zijn vestiging in Erichem werd Ton van der Does bestuurslid van de PvdA in Buren. Niet op de voorgrond, altijd in een ondersteunende haast coachende rol. Wel met een uitdrukkelijke mening. Met een voor hem kenmerkende stijl, vaak ondersteund met stevige handgebaren wist hij zijn mening gefundeerd kenbaar te maken en zijn stempel te drukken. 

Ton speelde gedurende een drietal periodes een belangrijke rol bij de totstandkoming van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met name hier kwam zijn drang tot vernieuwing en verandering sterk naar voren. Met visie en een daarbij behorende onderbouwing deed hij er menigeen het zwijgen toe! 

De PvdA in Buren is Ton van der Does heel veel dank verschuldigd voor zijn inzet, betrokkenheid en standvastigheid. 

 

PvdA Buren

Alhard Hungerink (voorzitter)