Door op 1 september 2012

Bemensing raadsvergaderingen per 1 september 2012

Na het zomerreces maakt de fractie van de PvdA zich op voor het (politieke) tweede halfjaar van 2012. Binnen de fractie en de werkgebieden van de individuele fractieleden vinden een paar verschuivingen plaats.

Sinds de verkiezingen van 2010 had Johannes van Vuren namens onze fractie zitting in de Voorbereidende Gemeenteraad Ruimte. Zijn verhuizing naar Culemborg heeft ertoe geleid dat met ingang van 1 september Maaike Baggerman naast Arthur Warmer zitting neemt in de Voorbereidende Gemeenteraad Ruimte. Maaike heeft de afgelopen 2,5 jaar deze werkzaamheden in de Voorbereidende Raad Samenleving gedaan en heeft ambitie tot verbreding van kennis en beleid uitgesproken. Linda van Rooijen zal in de vergadering van 11 september worden geïnstalleerd als lid van de Voorbereidende Gemeenteraad Samenleving. Linda woont in Maurik en is persoonlijk maar ook via haar werk zeer betrokken bij leefbaarheidvraagstukken en sociaal maatschappelijke vraagstukken. In de Voorbereidende Raad Samenleving zal zij naast Annie Benschop opereren. Mark Hofman opereert als fractievoorzitter en kan, afhankelijk van het onderwerp, tevens plaatsnemen in de Voorbereidende Raadsvergaderingen. Daarnaast is Mark Hofman, als fractievoorzitter, lid van het Presidium en neemt hij deel aan het periodiek geagendeerde fractievoorzitteroverleg.

Kort samengevat nog even de bemensing van de verschillende raadsvergaderingen per 1 september 2012:

Gemeenteraadsvergadering:
Mark Hofman
Annie Benschop
Maaike Baggerman
Arthur Warmer

Voorbereidende Gemeenteraadsvergadering Samenleving:
Annie Benschop
Linda van Rooijen

Voorbereidende Gemeenteraadsvergadering Ruimte:
Maaike Baggerman
Arthur Warmer