Door op 8 april 2016

Algemene Ledenvergadering

Beste partijgenoten,

Vorige week hielden we een Algemene Leden Vergadering waarvan u als bijlage het concept-verslag leest.

U kunt lezen hoe de PvdA na zes jaar weer deelneemt aan de coalitie. Gisteren is tijdens een extra raadsvergadering Annie Benschop beëdigd als wethouder. Haar vrijgekomen zetel in de gemeenteraad is  overgenomen door Linda van Rooijen. Voor Annie was het feest helemaal compleet, als blijk van waardering voor haar raadswerk kreeg ze een Koninklijke onderscheiding als Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Namens alle leden van de PvdA afdeling Buren hebben we hen van harte gefeliciteerd en geluk gewenst. Daar paste een mooie grote bos rode rozen bij.

Tevens kunt u lezen dat er een nieuw bestuur is aangetreden met nieuwe rollen. Gerard Sturkenboom is afgetreden als bestuurslid. Alhard Hungerink legt zijn functie neer als voorzitter maar blijft aan als bestuurslid. Danielle den Hartog blijft ook bestuurslid en neemt de rol van secretaris aan. Corrie Blommaert is verkozen als penningmeester en ondergetekende als uw voorzitter.

Als u vragen of opmerkingen heeft, twijfel dan niet en neem contact met ons op.

met vriendelijke groet,

Daan Russchen, voorzitter

Verslag ALV PvdA Buren 31 maart 2016 concept