Door op 7 maart 2015

Algemene Ledenvergadering op maandag 23 maart 2015

Beste PvdA-leden,

 Wij nodigen u van harte uit voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die wordt gehouden op:

 Maandag 23 maart, aanvang 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

 locatie: kantine van korfbalvereniging Activitas, Gemeentelijk Sportpark Maurik, Driesweg 17

Op deze algemene ledenvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in 2014 en zal u gevraagd worden het verslag van de vorige ALV goed te keuren. Daarnaast zal onze penningmeester een toelichting geven op de jaarcijfers 2014 en zal de kascommissie verslag doen van haar bevindingen. Als u de jaarcijfers vooraf wilt inzien neem dan even contact op met onze penningmeester Jenneke IJpelaar (jenneke.ijpelaar@live.nl), waar de stukken ter inzage liggen.

 De fractie zal een toelichting geven op haar werkzaamheden en de behaalde successen in 2014.

Het Steunteam zal u bijpraten over haar activiteiten.

 Omdat onze secretaris stopt zijn we dringend op zoek naar een nieuwe secretaris.

Denkt u misschien, dat is iets voor mij of weet u iemand die het leuk vindt om het bestuur te versterken laat het mij dan even weten. Bel me even (06 53 167 249) of stuur een mail naar alhardhungerink@pvdaburen.nl.

 Voor deze avond hebben we ook uitgenodigd Vluchtelingenwerk Oost Nederland – Buren.

Zij zullen een presentatie geven over hun belangrijke vrijwilligersactiviteiten.

 Kortom een boeiende en afwisselende avond waar we u graag verwelkomen.

De afdelingsvergadering is openbaar, dus neem gerust andere geïnteresseerden (in PvdA en/of vluchtelingenwerk) mee.

 De definitieve agenda ontvangt u uiterlijk 16 maart.

 Indien het voor u lastig is om op eigen gelegenheid te komen dan zorgen wij ervoor dat u wordt opgehaald. Laat ons dit even ruim van tevoren weten via alhardhungerink@pvdaburen of telefoonnummer 06 53167 249.