Door op 26 februari 2014

22 februari: buurten in Eck en Wiel, Rijswijk en Maurik

Afgelopen zaterdag, 22 februari, heeft PvdA Buren Eck en Wiel, Maurik en Rijswijk bezocht. Met een fris windje in de rug werd gestart in Eck en Wiel.

Met 13 mensen de Jordenstraat aandoen valt op “het lijkt het leger wel” zei een van de bewoners en wenste ons na een kort gesprek veel succes. Het niet doorgaan van het Kulturhus in Maurik en daarmee de rem op de ambities van AZSV DOS zat een aantal mensen behoorlijk dwars. Eck en Wiel staat bekend als een dorp waar inwoners bereid zijn om een bijdrage te leveren voor de kerk en verenigingen. De verhoging van de leges en strengere eisen aan de organisatie van markten zijn niet goed gevallen.

Net als vorige week veel bezorgdheid over de aanstaande veranderingen in de zorg en het belang van de goede voorzieningen, zoals verenigingen, speeltuin en gemeenschapshuis. Sommige inwoners zijn geschrokken van de berichten dat maar 40% van de kiezers gaat stemmen en begrijpen dat niet, “Wij gaan zeker stemmen”.

Rijswijk is een kleine gemeenschap waar men elkaar goed kent. Ze zijn daar dan ook trots dat Marja Moerenhout op onze lijst staat. Ook hier geven veel mensen aan te gaan stemmen op 19 maart.

De bewoners van de nieuwbouw in de Slaag in Maurik zijn tevreden over hun nieuwe woningen. Enkele ouderen zijn blij dat ze de stap gezet hebben om kleiner te gaan wonen. Maar in Maurik ook ontevreden inwoners over hoe de gemeente en SWB omgaan met aangebrachte voorzieningen die verwijderd moeten worden als mensen verhuizen.

Veel mensen klagen over de groenvoorziening in de wijk de Slaag. De bloemenperken zijn weggehaald en er is gras voor in de plaats gekomen. Dat vinden de bewoners niet fijn en hebben daardoor veel overlast van hondenpoep. Diverse bewoners hebben geklaagd bij de gemeente maar deze verwijst weer naar de SWB.  Er zijn veel bewoners die weinig of geen vertrouwen meer in het gemeentebestuur hebben, door deze houding van de gemeente. Zijn daardoor ook niet van plan te gaan stemmen.

Niet iedereen is blij als je aanbelt wanneer de finale schaatsen (de achtervolging) aan de gang is. Toch staan veel inwoners open voor ons bezoek aan de kern. Zelfs gesprekken met inwoners die hun voorkeur uitspreken voor een andere partij, zijn vaak wel erg geïnteresseerd in de folder of een kort gesprek, met respect voor elkaars standpunten en wensen je vervolgens succes met de campagne. Ook dat doet goed.

Om ongeveer 16.30 uur zit het er weer op. Veel verteld over onze ideeën, maar ook geluisterd naar wat de mensen bezig houdt en meningen gehoord die ons aan het denken zetten.