6 maart, van 19:00 tot 21:00

Openbare informatiebijeenkomst

19.00 Openbare informatiebijeenkomst Gemeentehuis Maurik

Zie voor de onderwerpen de website van de gemeente.