9 december 2013, Maurikzaal, gemeentehuis | Maurikzaal, gemeentehuis

Fractievergadering