13 november 2013 | Studio de Heuf te Buren

Algemene Leden Vergadering

Tijdens deze ALV worden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst  vastgesteld. Over de verkiezingscampagne wordt u dan nader geïnformeerd.