PvdA Buren

Welkom op de website van de PvdA Buren. De PvdA Buren maakt zich sterk voor een sociaal en leefbaar Buren. Volg wie wij zijn, waar wij voor staan en wat wij doen om van Buren een sociale en leefbare gemeente te maken.


Leden bezoeken John Kerstens in Tweede Kamer

door Daan Russchen op 11 november 2016

“Wat voor weer zou het zijn in Den Haag” zongen we in het zonnetje op het perron van Tiel. Goedgemutst vertrokken we met de trein naar Den Haag. Corrie Blommaert en Hugo Wessel haalde herinneringen op uit de tijd dat ze respectievelijk fractievoorzitter en wethouder waren van Maurik en Lienden, andere tijden. In Den Haag

lees verder »

Raadsvergadering over de begroting

door Maaike Baggerman op 2 november 2016

Op 1 november jl. vond de discussie plaats over de begroting voor 2017. Tijdens deze vergadering heeft onze fractie onder andere een motie inzake armoede onder kinderen en de voorbereiding op de omgevingswet ingediend. Samen met de coalitiepartijen is tevens een amendement ingediend inzake de sportvelden. Het college heeft de opdracht gekregen om dit punt

lees verder »

Op bezoek bij dorpshuis ’t Zoetzand

door Maaike Baggerman op 19 oktober 2016

Regelmatig gaat onze fractie op bezoek bij vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze mooie gemeente. Afgelopen vrijdag waren wij op bezoek bij dorpshuis ’t Zoetzand in Beusichem. Penningmeester en beheerder Hans van Doesburg gaf ons een rondleiding en vertelde vol passie over ’t Zoetzand en alle activiteiten die plaatsvinden in

lees verder »

Lodewijk Asscher bezoekt Culemborg

door Maaike Baggerman op 17 oktober 2016

Vice-premier en Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid brengt donderdagavond 20 oktober een bezoek aan Culemborg. Asscher is PvdA kandidaat-lijsttrekker en komt naar Culemborg voor een gesprek met PvdA leden en belangstellenden. Tijdens zijn bezoek wil Asscher vertellen over zijn dromen en idealen voor de toekomst van Nederland en luisteren naar de zorgen, vragen en

lees verder »

Raadspraat

door Arthur Warmer op 16 oktober 2016

Het nieuwe college is een half jaar bezig. Samen met de nieuwe gemeentesecretaris werken de wethouders aan een frisse start: veranderingen waar u als inwoner iets van gaat merken. Een voorbeeld: de nieuwe vastgoednota. Die was hard nodig: de gemeente had geen volledig en actueel overzicht van alle (90) panden en (600) gronden die in eigendom zijn.

lees verder »

In gesprek met Diederik Samsom

door Daan Russchen op 9 oktober 2016

Op maandag 17 oktober aanstaande komt Diederik Samsom naar Culemborg. Diederik gaat in het Oude Stadhuis aan de Vismarkt graag het gesprek aan met de leden uit Rivierenland en tevens niet-leden. Kom langs om in gesprek te gaan met Diederik en neem gerust iemand mee. Aanmelden is niet nodig. Sinds 2012 is Diederik Samsom de

lees verder »

Kadernota

door Maaike Baggerman op 5 juli 2016

Op dinsdag 5 juli jl. sprak de raad over de Kadernota. De Kadernota is de opmaat naar de begrotingsbehandeling die plaatsvindt in 2017. Lees hier de bijdrage van de PvdA.

lees verder »

Raad stemt in met functiecirkel

door Maaike Baggerman op 28 juni 2016

Al meerdere keren hebben we in de raad gesproken over de functiecirkel voor het maatschappelijk vastgoed. Er is ook veel gesproken met actieve inwoners, om hun input zoveel mogelijk te betrekken. Wij vinden het mooi dat zoveel mensen hebben meegepraat. De positieve maar ook zeker kritische inbreng is belangrijk. Dit voorstel gaat nu nog over

lees verder »

Zwembad Beusichem wordt gesloopt

door Maaike Baggerman op 28 juni 2016

Het college heeft een voorstel voorgelegd met verschillende mogelijkheden rondom het zwembad in Beusichem. Het is goed dat de verschillende opties in kaart zijn gebracht. Wat de fractie van de PvdA betreft is maar een optie mogelijk, en dat is overgaan tot sloop. We zouden graag het zwembad openhouden, alleen is er geen partij die

lees verder »

Terugblik op 2015 bij jaarstukken

door Maaike Baggerman op 24 mei 2016

Accountantsverklaring Voorzitter, vanavond spreken we over de jaarstukken over 2015. Het is deze keer anders dan anders, omdat de accountant de jaarrekening nog niet volledig heeft kunnen goedkeuren. Dat zal naar verwachting gebeuren tijdens de behandeling van de kadernota. We blikken vanavond toch al terug op 2015. Het is een bijzonder jaar geweest, waarin veel

lees verder »